108cm - Inn
108cm - Inn
21,55 kg - 135 cm
21,55 kg - 135 cm
13,2 kg
13,2 kg